سرور مجازی اروپا

سرور مجازی اروپا - 1

پهنای باند نامحدود بر روی پورت 1Gbps
1024 مگابایت رم
پردازنده 1 هسته ای (3.6 Ghz)
ویندوز / لینوکس / میکروتیک
وضعیت دسترسی به روت کامل

 • آلمان , فرانسه , انگلیسی , هلند لوکیشن
 • 30 گیگابایت SSD یا 50 گیگ sata هارد
سرور مجازی اروپا - 2

پهنای باند نامحدود بر روی پورت 1Gbps
2048 مگابایت رم
پردازنده 1 هسته ای (3.6 Ghz)
ویندوز / لینوکس / میکروتیک
وضعیت دسترسی به روت کامل

 • آلمان , فرانسه , انگلیسی , هلند لوکیشن
 • 50 گیگابایت SSD یا 60 گیگ sata هارد
سرور مجازی اروپا - 3

پهنای باند نامحدود بر روی پورت 1Gbps
3072 مگابایت رم
پردازنده 2 هسته ای (3.6 Ghz)
ویندوز / لینوکس / میکروتیک
وضعیت دسترسی به روت کامل

 • آلمان , فرانسه , انگلیسی , هلند لوکیشن
 • 80 گیگابایت SSD یا 100 گیگ sata هارد
سرور مجازی اروپا - 4

پهنای باند نامحدود بر روی پورت 1Gbps
4086 مگابایت رم
پردازنده 2 هسته ای (3.6 Ghz)
ویندوز / لینوکس / میکروتیک
وضعیت دسترسی به روت کامل

 • آلمان , فرانسه , انگلیسی , هلند لوکیشن
 • 100 گیگابایت SSD یا 150 گیگ sata هارد
سرور مجازی اروپا - 6

پهنای باند نامحدود بر روی پورت 1Gbps
6144 مگابایت رم
پردازنده 3 هسته ای (3.6 Ghz)
ویندوز / لینوکس / میکروتیک
وضعیت دسترسی به روت کامل

 • آلمان , فرانسه , انگلیسی , هلند لوکیشن
 • 150 گیگابایت SSD یا 200 گیگ sata هارد
سرور مجازی اروپا - 8

پهنای باند نامحدود بر روی پورت 1Gbps
8192 مگابایت رم
پردازنده 4 هسته ای (3.6 Ghz)
ویندوز / لینوکس / میکروتیک
وضعیت دسترسی به روت کامل

 • آلمان , فرانسه , انگلیسی , هلند لوکیشن
 • 200 گیگابایت SSD یا 400 گیگ sata هارد