مرور محصولات و خدمات


البالو چت
ورژن 17 مهر طرح
هاست 30 نفره قابل ارتقا
دارای پنل اضطراری
بیش از 24 قالب جدید
امنیت صد در صد تضمینی
بکاپ گیری روزانه و هفتگی

چهت مشاهده البالو چت اینجا کلیک کنید
توجه: هزینه هاست ماهانه دریافت خواهد شد

قیمت 1000000 ریال
(۴۰ درصد تخفیف تابستانه)
600,000 ريال یکبار

پارتی چت
ورژن 17 مهر طرح
هاست 30 نفره قابل ارتقا
دارای پنل اضطراری
بیش از 24 قالب جدید
امنیت صد در صد تضمینی
بکاپ گیری روزانه و هفتگی

چهت مشاهده پارتی چت اینجا کلیک کنید
توجه: هزینه هاست ماهانه دریافت خواهد شد

قیمت 1000000 ریال
(۴۰ درصد تخفیف تابستانه)
600,000 ريال یکبار

ترنج چت
ورژن 17 مهر طرح
هاست 30 نفره قابل ارتقا
دارای پنل اضطراری
بیش از 24 قالب جدید
امنیت صد در صد تضمینی
بکاپ گیری روزانه و هفتگی

چهت مشاهده ترنج چت اینجا کلیک کنید
توجه: هزینه هاست ماهانه دریافت خواهد شد

قیمت 1000000 ریال
(۴۰ درصد تخفیف تابستانه)
600,000 ريال یکبار

مارتا چت
ورژن 17 مهر طرح
هاست 30 نفره قابل ارتقا
دارای پنل اضطراری
بیش از 24 قالب جدید
امنیت صد در صد تضمینی
بکاپ گیری روزانه و هفتگی

چهت مشاهده مارتا چت اینجا کلیک کنید
توجه: هزینه هاست ماهانه دریافت خواهد شد

قیمت 1000000 ریال
(۴۰ درصد تخفیف تابستانه)
600,000 ريال یکبار