هاست چت روم استاندارد

Chat-30

هاست مخصوص چت روم
حداكثر تعداد آنلاين تا 30 نفر
فضا 1000 مگا بايت
بقيه امكانات نامحدود
سرعت و كيفيت عالي
پنل دايركت ادمين

Chat-50

هاست مخصوص چت روم
حداكثر تعداد آنلاين تا 50 نفر
فضا 2000 مگا بايت
بقيه امكانات نامحدود
سرعت و كيفيت عالي
پنل دايركت ادمين

Chat-70

هاست مخصوص چت روم
حداكثر تعداد آنلاين تا 70 نفر
فضا 3000 مگا بايت
بقيه امكانات نامحدود
سرعت و كيفيت عالي
پنل دايركت ادمين