هاست لینوکس دایرکت ادمین

Sp-500Mb

اين هاست مخصوص سايت ميباشد
نصب چت روم و شبکه اجتتماعی ممنوع
فضا 500 مگابايت
دیتاسنتر ovh فرانسه
پهنای باند نامحدود
بقيه امكانات نامحدود
كنترل پنل دايركت ادمين

Sp-1Gb

اين هاست مخصوص سايت ميباشد
نصب چت روم و شبکه اجتتماعی ممنوع
فضا 1000 مگابايت
دیتاسنتر ovh فرانسه
پهنای باند نامحدود
بقيه امكانات نامحدود
كنترل پنل دايركت ادمين

Sp-2Gb

اين هاست مخصوص سايت ميباشد
نصب چت روم و شبکه اجتتماعی ممنوع
فضا 2000 مگابايت
دیتاسنتر ovh فرانسه
پهنای باند نامحدود
بقيه امكانات نامحدود
كنترل پنل دايركت ادمين

Sp-3Gb

اين هاست مخصوص سايت ميباشد
نصب چت روم و شبکه اجتتماعی ممنوع
فضا 3000 مگابايت
دیتاسنتر ovh فرانسه
پهنای باند نامحدود
بقيه امكانات نامحدود
كنترل پنل دايركت ادمين