نمايندگی هاست دایرکت ادمین

رسيلر 5 گيگ

فضا 5 گيگا بايت Nvme
محدودیت دامنه 10 عدد
کنترل پنل دایرکت ادمین
پهنای باند ماهیانه نامحدود
بقيه امكانات نامحدود
نسخه php 5.6 7.3

رسيلر 10 گيگ

فضا 10 گيگا بايت Nvme
محدودیت دامنه 15 عدد
کنترل پنل دایرکت ادمین
پهنای باند ماهیانه نامحدود
بقيه امكانات نامحدود
نسخه php 5.6 7.3

رسيلر 20 گيگ

فضا 20 گيگا بايت Nvme
محدودیت دامنه 30 عدد
کنترل پنل دایرکت ادمین
پهنای باند ماهیانه نامحدود
بقيه امكانات نامحدود
نسخه php 5.6 7.3