یافتن محصولات و سرویس ها


پویا چت
ورژن 16 مهر طرح
دامنه ملی ir یکساله
هاست 30 نفره رایگان برای ماه اول
وب سرور قدرتمند لایت اسپید (LiteSpeed)
دارای چت صوتی و تصویری
وبلاگ چت روم با قالب رسپانسیو
پروفایل جدید با قالب رسپانسیو
امکان نمایش 20 پیام اخیر در خصوصی
امکان ارسال مستقیم عکس و فیلم و فایل در عمومی
امکان ارسال مستقیم عکس و فیلم و فایل در خصوصی
امکان تعویض قالب فال حافظ, تاریخچه و ... از پنل
دارای کنترل پنل اضطراری پیشرفته
دارای بیش از 20 قالب اختصاصی و سئو شده

جهت مشاهده پویا چت اینجا را کلیک کنید
هزینه هاست از ماه دوم دریافت خواهد شد
400,000 ريال به صورت یک بار

نایت چت
ورژن 16 مهر طرح
دامنه بین المللی ml یکساله
هاست 30 نفره رایگان برای ماه اول
وب سرور قدرتمند لایت اسپید (LiteSpeed)
دارای چت صوتی و تصویری
وبلاگ چت روم با قالب رسپانسیو
پروفایل جدید با قالب رسپانسیو
امکان نمایش 20 پیام اخیر در خصوصی
امکان ارسال مستقیم عکس و فیلم و فایل در عمومی
امکان ارسال مستقیم عکس و فیلم و فایل در خصوصی
امکان تعویض قالب فال حافظ, تاریخچه و ... از پنل
دارای کنترل پنل اضطراری پیشرفته
دارای بیش از 20 قالب اختصاصی و سئو شده

جهت مشاهده نایت چت اینجا را کلیک کنید
هزینه هاست از ماه دوم دریافت خواهد شد
250,000 ريال به صورت یک بار

ملوس چت
ورژن 16 مهر طرح
دامنه بین المللی ml یکساله
هاست 30 نفره رایگان برای ماه اول
وب سرور قدرتمند لایت اسپید (LiteSpeed)
دارای چت صوتی و تصویری
وبلاگ چت روم با قالب رسپانسیو
پروفایل جدید با قالب رسپانسیو
امکان نمایش 20 پیام اخیر در خصوصی
امکان ارسال مستقیم عکس و فیلم و فایل در عمومی
امکان ارسال مستقیم عکس و فیلم و فایل در خصوصی
امکان تعویض قالب فال حافظ, تاریخچه و ... از پنل
دارای کنترل پنل اضطراری پیشرفته
دارای بیش از 20 قالب اختصاصی و سئو شده

جهت مشاهده ملوس چت اینجا را کلیک کنید
هزینه هاست از ماه دوم دریافت خواهد شد
250,000 ريال به صورت یک بار

پاپی چت
ورژن 16 مهر طرح
دامنه بین المللی ml یکساله
هاست 30 نفره رایگان برای ماه اول
وب سرور قدرتمند لایت اسپید (LiteSpeed)
دارای چت صوتی و تصویری
وبلاگ چت روم با قالب رسپانسیو
پروفایل جدید با قالب رسپانسیو
امکان نمایش 20 پیام اخیر در خصوصی
امکان ارسال مستقیم عکس و فیلم و فایل در عمومی
امکان ارسال مستقیم عکس و فیلم و فایل در خصوصی
امکان تعویض قالب فال حافظ, تاریخچه و ... از پنل
دارای کنترل پنل اضطراری پیشرفته
دارای بیش از 20 قالب اختصاصی و سئو شده

جهت مشاهده پاپی چت اینجا را کلیک کنید
هزینه هاست از ماه دوم دریافت خواهد شد
250,000 ريال به صورت یک بار

انامیس چت
ورژن 16 مهر طرح
دامنه بین المللی ml یکساله
هاست 30 نفره رایگان برای ماه اول
وب سرور قدرتمند لایت اسپید (LiteSpeed)
دارای چت صوتی و تصویری
وبلاگ چت روم با قالب رسپانسیو
پروفایل جدید با قالب رسپانسیو
امکان نمایش 20 پیام اخیر در خصوصی
امکان ارسال مستقیم عکس و فیلم و فایل در عمومی
امکان ارسال مستقیم عکس و فیلم و فایل در خصوصی
امکان تعویض قالب فال حافظ, تاریخچه و ... از پنل
دارای کنترل پنل اضطراری پیشرفته
دارای بیش از 20 قالب اختصاصی و سئو شده

جهت مشاهده انامیس چت اینجا را کلیک کنید
هزینه هاست از ماه دوم دریافت خواهد شد
250,000 ريال به صورت یک بار

رویا چت
ورژن 16 مهر طرح
دامنه ملی ir یکساله
هاست 30 نفره رایگان برای ماه اول
وب سرور قدرتمند لایت اسپید (LiteSpeed)
دارای چت صوتی و تصویری
وبلاگ چت روم با قالب رسپانسیو
پروفایل جدید با قالب رسپانسیو
امکان نمایش 20 پیام اخیر در خصوصی
امکان ارسال مستقیم عکس و فیلم و فایل در عمومی
امکان ارسال مستقیم عکس و فیلم و فایل در خصوصی
امکان تعویض قالب فال حافظ, تاریخچه و ... از پنل
دارای کنترل پنل اضطراری پیشرفته
دارای بیش از 20 قالب اختصاصی و سئو شده

جهت مشاهده رویا چت اینجا را کلیک کنید
هزینه هاست از ماه دوم دریافت خواهد شد
250,000 ريال به صورت یک بار

ویدا چت
ورژن 16 مهر طرح
دامنه بین المللی cf یکساله
هاست 30 نفره رایگان برای ماه اول
وب سرور قدرتمند لایت اسپید (LiteSpeed)
دارای چت صوتی و تصویری
وبلاگ چت روم با قالب رسپانسیو
پروفایل جدید با قالب رسپانسیو
امکان نمایش 20 پیام اخیر در خصوصی
امکان ارسال مستقیم عکس و فیلم و فایل در عمومی
امکان ارسال مستقیم عکس و فیلم و فایل در خصوصی
امکان تعویض قالب فال حافظ, تاریخچه و ... از پنل
دارای کنترل پنل اضطراری پیشرفته
دارای بیش از 20 قالب اختصاصی و سئو شده

جهت مشاهده ویدا چت اینجا را کلیک کنید
هزینه هاست از ماه دوم دریافت خواهد شد
200,000 ريال به صورت یک بار

سینا چت
ورژن 16 مهر طرح
دامنه بین المللی tk یکساله
هاست 30 نفره رایگان برای ماه اول
وب سرور قدرتمند لایت اسپید (LiteSpeed)
دارای چت صوتی و تصویری
وبلاگ چت روم با قالب رسپانسیو
پروفایل جدید با قالب رسپانسیو
امکان نمایش 20 پیام اخیر در خصوصی
امکان ارسال مستقیم عکس و فیلم و فایل در عمومی
امکان ارسال مستقیم عکس و فیلم و فایل در خصوصی
امکان تعویض قالب فال حافظ, تاریخچه و ... از پنل
دارای کنترل پنل اضطراری پیشرفته
دارای بیش از 20 قالب اختصاصی و سئو شده

جهت مشاهده سینا چت اینجا را کلیک کنید
هزینه هاست از ماه دوم دریافت خواهد شد
150,000 ريال به صورت یک بار

Powered by WHMCompleteSolution