مرور محصولات و خدمات


پرناز چت
دامنه ملی ir یکساله
هاست 30 نفره
ورژن 17 مهر طرح
امنیت تضمینی
پنل اضطراری

جهت مشاهده پرناز چت اینجا كليك كنيد
جهت مشاهده ادرس دوم پرناز چت اینجا كليك كنيد
جهت مشاهده ادرس سوم پرناز چت اینجا كليك كنيد
حتما قبل از خرید چت روم قوانین مهر طرح را مطالعه کنید
هزینه هاست از ماه دوم دریافت خواهد شد

650,000 ريال یکبار

انامیس چت
دامنه ملی tk یکساله
ثبت شده در گوگل
هاست 30 نفره
ورژن 17 مهر طرح
امنیت تضمینی
پنل اضطراری

جهت مشاهده انامیس چت اینجا كليك كنيد
حتما قبل از خرید چت روم قوانین مهر طرح را مطالعه کنید
هزینه هاست از ماه دوم دریافت خواهد شد

550,000 ريال یکبار

نیلی چت
دامنه بین المللی ml یکساله
ثبت شده در گوگل
هاست 30 نفره
ورژن 17 مهر طرح
امنیت تضمینی
پنل اضطراری

جهت مشاهده نیلی چت اینجا كليك كنيد
حتما قبل از خرید چت روم قوانین مهر طرح را مطالعه کنید
هزینه هاست از ماه دوم دریافت خواهد شد

550,000 ريال یکبار

الیسا چت
دامنه بین المللی tk یکساله
ثبت شده در گوگل
هاست 30 نفره
ورژن 17 مهر طرح
امنیت تضمینی
پنل اضطراری

جهت مشاهده الیسا چت اینجا كليك كنيد
حتما قبل از خرید چت روم قوانین مهر طرح را مطالعه کنید
هزینه هاست از ماه دوم دریافت خواهد شد

550,000 ريال یکبار

شیدا چت
دامنه ملی ir یکساله
هاست 30 نفره
ورژن 17 مهر طرح
امنیت تضمینی
پنل اضطراری

جهت مشاهده شیدا چت اینجا كليك كنيد
حتما قبل از خرید چت روم قوانین مهر طرح را مطالعه کنید
هزینه هاست از ماه دوم دریافت خواهد شد

550,000 ريال یکبار

میخک چت
دامنه بین المللی ga یکساله
هاست 30 نفره
ورژن 17 مهر طرح
امنیت تضمینی
پنل اضطراری

جهت مشاهده میخک چت اینجا كليك كنيد
حتما قبل از خرید چت روم قوانین مهر طرح را مطالعه کنید
هزینه هاست از ماه دوم دریافت خواهد شد

500,000 ريال یکبار