یافتن محصولات و سرویس ها


تکناز چت
ورژن 16 مهر طرح
دامنه ملی ir یکساله
تعداد قالب نصب شده 31 عدد

جهت مشاهده تکناز چت اینجا را کلیک کنید
هزینه هاست از ماه دوم دریافت خواهد شد
350,000 ريال به صورت یک بار

نایت چت
ورژن 16 مهر طرح
دامنه بین المللی ga یکساله
تعداد قالب نصب شده 31 عدد

جهت مشاهده نایت چت اینجا را کلیک کنید
هزینه هاست از ماه دوم دریافت خواهد شد
300,000 ريال به صورت یک بار

کیانا چت
ورژن 16 مهر طرح
دامنه بین المللی tk یکساله
تعداد قالب نصب شده 31 عدد

جهت مشاهده کیانا چت اینجا را کلیک کنید
هزینه هاست از ماه دوم دریافت خواهد شد
300,000 ريال به صورت یک بار

چیترا چت
ورژن 16 مهر طرح
دامنه بین المللی tk یکساله
تعداد قالب نصب شده 31 عدد

جهت مشاهده چیترا چت اینجا را کلیک کنید
هزینه هاست از ماه دوم دریافت خواهد شد
300,000 ريال به صورت یک بار

انامیس چت

ورژن 16 مهر طرح
دامنه بین المللی ml یکساله
تعداد قالب نصب شده 22 عدد

جهت مشاهده انامیس چت اینجا را کلیک کنید
هزینه هاست از ماه دوم دریافت خواهد شد
250,000 ريال به صورت یک بار

گلناز چت

ورژن 16 مهر طرح
دامنه بین المللی ml یکساله
تعداد قالب نصب شده 22 عدد

جهت مشاهده گلناز چت اینجا را کلیک کنید
هزینه هاست از ماه دوم دریافت خواهد شد
250,000 ريال به صورت یک بار

Powered by WHMCompleteSolution