یافتن محصولات و سرویس ها


اریانا چت
20 درصد تخفیف
دامنه بین المللی tk یکساله
هاست 30 نفره
ورژن 16 مهر طرح
امنیت تضمینی
پنل اضطراری

جهت مشاهده اریانا چت كليك كنيد
هزینه هاست از ماه دوم دریافت خواهد شد
200,000 ريال به صورت یک بار

برنا چت
20 درصد تخفیف
دامنه بین المللی tk یکساله
هاست 30 نفره
ورژن 16 مهر طرح
امنیت تضمینی
پنل اضطراری

جهت مشاهده برنا چت كليك كنيد
هزینه هاست از ماه دوم دریافت خواهد شد
200,000 ريال به صورت یک بار

نرمین چت
20 درصد تخفیف
دامنه بین المللی tk یکساله
هاست 30 نفره
ورژن 16 مهر طرح
امنیت تضمینی
پنل اضطراری

جهت مشاهده نرمین چت كليك كنيد
هزینه هاست از ماه دوم دریافت خواهد شد
200,000 ريال به صورت یک بار

دیبا چت
20 درصد تخفیف
دامنه بین المللی tk یکساله
هاست 30 نفره
ورژن 16 مهر طرح
امنیت تضمینی
پنل اضطراری

جهت مشاهده دیبا چت كليك كنيد
هزینه هاست از ماه دوم دریافت خواهد شد
200,000 ريال به صورت یک بار

فراز چت
20 درصد تخفیف
دامنه بین المللی tk یکساله
هاست 30 نفره
ورژن 16 مهر طرح
امنیت تضمینی
پنل اضطراری

جهت مشاهده فراز چت كليك كنيد
هزینه هاست از ماه دوم دریافت خواهد شد
200,000 ريال به صورت یک بار

کیان چت
20 درصد تخفیف
دامنه بین المللی tk یکساله
هاست 30 نفره
ورژن 16 مهر طرح
امنیت تضمینی
پنل اضطراری

جهت مشاهده کیان چت كليك كنيد
هزینه هاست از ماه دوم دریافت خواهد شد
200,000 ريال به صورت یک بار

فردیس چت
20 درصد تخفیف
دامنه بین المللی tk یکساله
هاست 30 نفره
ورژن 16 مهر طرح
امنیت تضمینی
پنل اضطراری

جهت مشاهده فردیس چت كليك كنيد
هزینه هاست از ماه دوم دریافت خواهد شد
200,000 ريال به صورت یک بار

پلاس چت
20 درصد تخفیف
دامنه بین المللی ml یکساله
هاست 30 نفره
ورژن 16 مهر طرح
امنیت تضمینی
پنل اضطراری

جهت مشاهده پلاس چت كليك كنيد
هزینه هاست از ماه دوم دریافت خواهد شد
200,000 ريال به صورت یک بار

Powered by WHMCompleteSolution