یافتن محصولات و سرویس ها


تکناز چت
ثبت شده در گوگل
دامنه بین المللی cf یکساله
هاست 30 نفره
ورژن 16 مهر طرح
امنیت تضمینی
پنل اضطراری

جهت مشاهده تکناز چت كليك كنيد
هزینه هاست از ماه دوم دریافت خواهد شد
400,000 ريال به صورت یک بار

فرزیا چت
ثبت شده در گوگل
دامنه بین المللی tk یکساله
هاست 30 نفره
ورژن 16 مهر طرح
امنیت تضمینی
پنل اضطراری

جهت مشاهده فرزیا چت كليك كنيد
هزینه هاست از ماه دوم دریافت خواهد شد
350,000 ريال به صورت یک بار

انتیک چت
ثبت شده در گوگل
دامنه بین المللی tk یکساله
هاست 30 نفره
ورژن 16 مهر طرح
امنیت تضمینی
پنل اضطراری

جهت مشاهده انتیک چت كليك كنيد
هزینه هاست از ماه دوم دریافت خواهد شد
300,000 ريال به صورت یک بار

فردیس چت
ثبت شده در گوگل
دامنه بین المللی tk یکساله
هاست 30 نفره
ورژن 16 مهر طرح
امنیت تضمینی
پنل اضطراری

جهت مشاهده فردیس چت كليك كنيد
هزینه هاست از ماه دوم دریافت خواهد شد
250,000 ريال به صورت یک بار

لیلیوم چت
ثبت شده در گوگل
دامنه بین المللی tk یکساله
هاست 30 نفره
ورژن 16 مهر طرح
امنیت تضمینی
پنل اضطراری

جهت مشاهده لیلیوم چت كليك كنيد
هزینه هاست از ماه دوم دریافت خواهد شد
200,000 ريال به صورت یک بار

دنی چت
دامنه ملی ir یکساله
هاست 30 نفره
ورژن 16 مهر طرح
امنیت تضمینی
پنل اضطراری

جهت مشاهده دنی چت كليك كنيد
هزینه هاست از ماه دوم دریافت خواهد شد
200,000 ريال به صورت یک بار

الیسا چت
40 درصد تخفیف
دامنه بین المللی tk یکساله
هاست 30 نفره
ورژن 16 مهر طرح
امنیت تضمینی
پنل اضطراری

جهت مشاهده الیسا چت كليك كنيد
هزینه هاست از ماه دوم دریافت خواهد شد
150,000 ريال به صورت یک بار

شادلی چت
40 درصد تخفیف
دامنه بین المللی tk یکساله
هاست 30 نفره
ورژن 16 مهر طرح
امنیت تضمینی
پنل اضطراری

جهت مشاهده شادلی چت كليك كنيد
هزینه هاست از ماه دوم دریافت خواهد شد
150,000 ريال به صورت یک بار

میخک چت
40 درصد تخفیف
دامنه بین المللی tk یکساله
هاست 30 نفره
ورژن 16 مهر طرح
امنیت تضمینی
پنل اضطراری

جهت مشاهده میخک چت كليك كنيد
هزینه هاست از ماه دوم دریافت خواهد شد
150,000 ريال به صورت یک بار

Powered by WHMCompleteSolution