هاست چت روم حرفه ای

Chat-100 Pro

هاست مخصوص چت روم (LiteSpeed)
حداكثر تعداد آنلاين تا 100 نفر
فضا 3000 مگا بايت
بقيه امكانات نامحدود
سرعت و كيفيت عالي
پنل دايركت ادمين

Chat-150 Pro

هاست مخصوص چت روم (LiteSpeed)
حداكثر تعداد آنلاين تا 150 نفر
فضا 5000 مگا بايت
بقيه امكانات نامحدود
سرعت و كيفيت عالي
پنل دايركت ادمين

Chat-200 Pro

هاست مخصوص چت روم (LiteSpeed)
حداكثر تعداد آنلاين تا 200 نفر
فضا 6000 مگا بايت
بقيه امكانات نامحدود
سرعت و كيفيت عالي
پنل دايركت ادمين

Chat-300 Pro

هاست مخصوص چت روم (LiteSpeed)
حداكثر تعداد آنلاين تا 300 نفر
فضا 10000 مگا بايت
بقيه امكانات نامحدود
سرعت و كيفيت عالي
پنل دايركت ادمين

Chat-400 Pro

هاست مخصوص چت روم (LiteSpeed)
حداكثر تعداد آنلاين تا 400 نفر
فضا 12000 مگا بايت
بقيه امكانات نامحدود
سرعت و كيفيت عالي
پنل دايركت ادمين

Chat-500 Pro

هاست مخصوص چت روم (LiteSpeed)
حداكثر تعداد آنلاين تا 500 نفر
فضا 15000 مگا بايت
بقيه امكانات نامحدود
سرعت و كيفيت عالي
پنل دايركت ادمين